Recklační středisko zájezd

Otevírací doba:

Po-Pá:7:00 - 16:30
So:Po tel. dohodě

Služby

Přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky, beton, asfalt či zeminu k recyklaci. Prodáváme certifikované materiály (recykláty) vhodné na tvorbu provizorních cest, zásypy, zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy či jemně drcený asfalt. Nabízíme zemní, výkopové a stavební práce. Vlastníme čelisťové drtiče. Provádíme i mobilní drcení a třídění přímo na staveništi. Máme vlastní mechanizaci, která je schopna Váš odpad naložit a přepravit na naší stanici.

Vykupované odpady

Kód odpadu Název odpadu Třída odpadu
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507 O

Prodávané recykláty

  • Recyklované produkty z cihelné suti

Recyklát 0-63 (jednomletka)
Recyklát 0-4, 0-8 (podsítní frakce)
Recyklát 4-32, 8-32, 8-50 (střední frakce)
Recyklát 32-64, 50-64 (nadsítní frakce)

  • Recyklované produkty z betonové suti

Recyklát betonový 0-63 (jednomletka)
Recyklát betonový 0-4, 0-8 (podsítní frakce)
Recyklát betonový 4-32, 8-32, 8-50 (střední frakce)
Recyklát betonový 32-64, 50-64 (nadsítní frakce)

  • Recyklované produkty z živice

Recyklát živičný 0-63 (jednomletka)
Recyklát živičný 0-4, 0-8 (podsítní frakce)
Recyklát živičný 4-32, 8-32, 8-50 (střední frakce)
Recyklát živičný 32-64, 50-64 (nadsítní frakce)

  • Tříděná ornice a zemina

Zemina tříděná 0-8
Ornice tříděná 0-8
Jílovitá zemina (žlutka)

  • Šterkopísky

Štěrkopísek netříděný
Štěrkopísek tříděný 8-32
Štěrkopísek tříděný 32-63
Štěrkopísek tříděný zásypový 0-8